Smluvní partneři NBS

Doprava zdarma od 10 tis. Kč.

Základní názvosloví

Zlato bylo již od počátku symbolem bohatství a moci, a především také prostředek směny – od nepaměti umožňovalo platbu za služby, zboží, či splacení dluhu. Zlato patří mezi přechodné kovy, které se často nazývají „ražební kovy“, jelikož kovy patřící do této skupiny, jsou využívány k výrobě peněz. Zlato ve funkci platidla může vyjadřovat ceny všech komodit a zboží, bez nadsázky lze tedy říci, že je to lokální, mezinárodní a světové platidlo.

Významnou charakteristikou zlata je jeho vzácnost, která vychází z faktu, že se jedná o přírodní nerost a jeho výskyt je omezený. Do dnešní doby se jej nepodařilo žádným způsobem uměle vytvořit a jde tedy o ryze přírodní produkt. Přestože množství vytěženého zlata v absolutním měřítku roste, je potřeba mít na paměti, že toto množství nebude moci splňovat požadavky poptávkové strany donekonečna. Hodnota zlata je odvozena právě od jeho limitního množství jako komodity, a také od jeho dlouhé historie jako stabilního prostředku směny. Cena zlata má tendenci růst v době ekonomické nejistoty a při vysoké inflaci – cena zlata se z dlouhodobého hlediska zvyšuje, zvyšuje-li se inflace. Z tohoto důvodu vyhledávají investoři právě zlato, jako vhodné investiční aktivum.

V době ekonomické nejistoty a nestability má nákup zlata větší smysl než jiná aktiva. Zlato je totiž považováno za nejbezpečnější investici. Investoři na něm oceňují především dlouhodobě ověřenou spolehlivost v čase krizí a vysokou likviditu. I malá nesrovnalost na globálním finančním trhu určuje cenu zlata. Ať už se jedná o přírodní katastrofy, válku, světovou pandemii, ekonomickou krizi, či jakoukoliv jinou turbulenci na trhu, jeho cena jakožto stabilní komodity roste.

Zlato sehrává v portfoliích většiny investorů roli stabilizátoru. Je stabilním prostředkem směny již více než 4 000 let. Zatímco jiná platidla přicházela a odcházela, cenné zlato provází lidstvo po většinu známé historie. Díky tisícileté historii se dodnes těší největší důvěře ze všech platidel. Zlata je na světě omezené množství, a právě jeho omezená dostupnost spolu se stálou poptávkou mu dává jeho hodnotu. Zároveň je zlato účinným prostředkem v boji proti stále zvyšující se inflaci, jelikož jeho cenamá tendenci stoupat, kdykoliv náklady na živobytí rostou. Zlato není nikdo schopen rozmnožit ani devalvovat a jeho protiinflační bariéra tak nemůže být prolomena. V neposlední řadě je zlato skvělým diverzifikátorem investičního portfolia – pro každého investora platí, že je bezpečnější své prostředky rozdělit mezi více investic, a právě k vyvážení portfolia se zlato kvůli své stabilitě výborně hodí.

V českých podmínkách rozeznáváme dvě varianty investičního zlata. Jedná se o zlato ve tvaru slitků či mincí. Cena zlatých slitků se odvíjí od čtyř základních činitelů. Mezi tyto čtyři faktory řadíme cenu zlata na finančním trhu, ryzost a hmotnost daného slitku. K této spotové ceně se připočítává ještě příplatek výrobců a distributorů, který zahrnuje např. marži obchodníka či pojištění. Další variantou investičního zlata jsou pak investiční mince, které slouží především jako prostředek pro uchování hodnoty a také k jeho navýšení. Do investičních mincí se z tohoto důvodu nepromítají sběratelské, historické ani umělecké hodnoty. Investování do mincí se vyznačuje finanční dostupností pro širokou veřejnost a protože je tento způsob zhodnocení velmi bezpečný, přináší svému majiteli v dlouhodobém měřítku příjemný zisk.

Sběratelské mince jsou vzácné a velmi vyhledávané sběrateli i investory. Sběratelské mince vyrobené z drahých kovů nabízí vynikající ziskový potenciál pro investory. Hodnota sběratelské mince je určena fyzickým kovem v minci (známým jako „hodnota zlata“) a její numismatickou hodnotou. Hodnota drahých kovů se dá snadno určit podle množství zlata, stříbra, palladia nebo platiny ve sběratelské minci.

Původ názvu numismatika je z latinských slov numisma a nomisma. Numismatika je historická věda, která se zabývá studiem platidel, jako jsou mince, bankovky, žetony apod. Tato studie je často aplikována na výrobu mincí a dalších souvisejících měn, abychom věděli, jak vzácné jsou. Studenti numismatiky se nazývají numismatici, a jejich studium se neomezuje pouze na mince, ale zachycuje také další platební média a související předměty jako jsou například medaile.